ÕENDUSOSAKOND


SA Jõhvi Haigla osutab ööpäevaringset õendusteenust ning eakate ja erivajadustega inimeste päevahoiuteenust. 

 

Ööpäevaringne õendusteenus

 

Õendusteenus sisaldab endas:

·         ööpäevane hooldus-põetus;

·         õendusalased protseduurid: arsti ettekirjutatud ravimite manustamine, sidumine, haava hooldus, seisundi jälgimine, patsiendi aktiveerimine;

·         vajadusel arsti visiit või perearsti konsultatsioon;

·         toitlustamine neli korda päevas;

·         lähedaste õeline nõustamine.

Täiendavad tasulised teenused:

·         hambaravi, füsioteraapia protseduurid;

·         psühholoogi nõustamisteenused;

·         juuksur, maniküür, pediküür;

·         meditsiinitransport lamavatele klientidele (telefon 5588277)

·         meditsiinitransport ratastoolis klientidele (telefon 5071113)

Kliendi vastuvõtmisel teostatakse tema seisundi hindamine ja koostatakse esialgne õendusplaan, kus kirjaeldatakse patsiendi vajadused, soovid ning olulised toimingud. 

Samuti tutvustatakse raviasutuse poolt pakutavaid võimalusi ja elukeskkonda ning -tingimusi ja sõlmitakse teenuse osutamiseks nõusoleku leping. 

Tagatud on igapäevaste ravimite tarvitamine vastavalt raviskeemile. Oma ravimid tuleb kaasa võtta.

 

Teenuse hinnad:

Ööpäevaringne õendushooldusteenus vahenditeta (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja õe teenust). Inimene saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega)

22.00

Ööpäevringne õendushooldusteenus vahenditega (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja abi hügieenitoimingutes, 
õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni 3 mähet ööpäevas)

25.00

Ööpäevaringse õendushooldusteenus voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja õe teenust.
Patsient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega)

25.00

Ööpäevaringse õendushooldusteenus voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja abi hügieenitoimingutes, 
õe teenust ja vajadusel kuni 3 mähet ööpäevas)

28.00

 

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev dementsele või psüühilise erivajadusega kliendile

29.00

Toitlustamine neli korda päevas

4.00

Pampersid 3 tk

3.00

Eakate või erivajadustega inimeste päevahoiuteenus 8 tundi päevas

15.00

 

Õendushooldusele tulles  peab olema arsti suunamiskiri.

Eakate või erivajadustega inimeste päevahoiuteenus

 

Teenus sisaldab:

·         päevast hooldust ja järelevalvet;

·         isiku juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;

·         aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;

·         rehabilitatsiooniplaani soovitatud tegevuste läbiviimist;

·         isiku sotsiaalse võrgustiku tugevdamist;

·         perekonnaliikmete nõustamist isiku hooldamisega seotud ja teistes igapäevaelu korraldamise küsimustes;

·         lõunasööki.

 

Täiendavad tasulised teenused:

·         teenused samas majas - hambaravi, füsioteraapia protseduurid;

·         psühholoogi nõustamisteenused;

·         juuksur, maniküür, pediküür;

·         meditsiinitransport lamavatele klientidele (telefon 5588277).

 

Klientide vastuvõtt: E-R kell 9.00-14.00
Külastusaeg: E-R kell 15.00-17.00; L, P kell 10.00-12.00
Registratuuri tel: 3331100 E-R kell 8.00-17.00
Õendusosakonna tel: 3331108; 55620163